Bazy CAT

Oprogramowanie wspomagające tłumaczenie (CAT) działa najlepiej gdy jest wyposażone w bazy danych, dostosowane do tematyki tekstu. Każdy tłumacz oczywiście powinien posiadać własne bazy, ale w niektórych przypadkach można uzyskać dobre efekty, używając pamięci tłumaczeniowych i glosariuszy, opracowanych przez inne osoby.

Pamięci UE

Stąd można pobrać pamięć TMX dla pary językowej EN-GB-PL-01, utworzoną na podstawie baz danych, udostępnionych przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń.

Pamięć zawiera wszystkie akty prawne UE, opublikowane do 2012 roku, dostępne w postaci dwujęzycznej, w postaci ponad 2 400 000 segmentów.

Wszelkie prawa do baz danych oraz ich pochodnych należą do Komisji Europejskiej, ich aktualne wersje oraz zasady dozwolonego użytkowania znajdują się pod adresem: http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html#Data-Description. Nie ingerowałem w żaden sposób w treść opracowanych pamięci, nie gwarantuję ich kompletności, ani poprawności.

Akty prawne UE - pamięć TMX angielsko-polska (204 MB)