Tłumaczenia pisemne

 

Termin wykonania

Cena za słowo
tekstu źródłowego

Cena za stronę
tekstu docelowego

zwykły
(do 6 stron dziennie)

0,14 zł

35 zł

ekspresowy

0,20 zł

50 zł

Liczbę słów tekstu źródłowego określam za pomocą oprogramowania Trados Studio, a liczbę stron tekstu docelowego za pomocą edytora Word.

 

Tłumaczenia ustne

110 zł za godzinę.

Do zleceń poza powiatem cieszyńskim doliczam koszty dojazdu i zakwaterowania.