Wyłącznie dla firm wykonuję tłumaczenia techniczne z języka angielskiego.

Specjalizacja:

  • informatyka
  • telekomunikacja
  • umowy, raporty i sprawozdania.

Oprogramowanie:

W swojej pracy wykorzystuję oprogramowanie Trados Studio 2015. Każdy tekst oprócz sprawdzenia pisowni jest weryfikowany za pomocą funkcji Quality Assurance (zapewnianie jakości), co zwiększa spójność teminologiczną i eliminuje szereg typowych błędów edycyjnych (podwójne spacje, niewłaściwa interpunkcja, niekonsekwentne używanie wielkich liter).

Oprócz gotowego tekstu polskiego każdy Klient może otrzymać utworzoną podczas tłumaczenia bazę segmentów, w formacie Trados Studio lub w uniwersalnym formacie pamięci tłumaczeniowych TMX oraz glosariusz terminów, jeśli taki glosariusz był stosowany.